Projekt jest dofinansowany z UE. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

Zakres konferencji

Ministerstwo Zdrowia zaprasza kadrę zarządzającą podmiotów leczniczych realizujących świadczenia w zakresie patomorfologii oraz podmiotów leczniczych korzystających z badań patomorfologicznych; przedstawicieli towarzystw naukowych, organizacji pracodawców i pacjenckich, przedstawicieli mediów do udziału w konferencji zamykającej projekt „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”

Konferencja odbędzie się w dniu 19 września 2023 r. w Hotelu Marriott w Warszawie (al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa).

Celem konferencji jest prezentacja wyników projektu, którego głównym założeniem było podniesienie jakości badań patomorfologicznych poprzez opracowanie wytycznych dla zakładów/pracowni patomorfologii, realizację szkoleń oraz aktywny udział podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu patomorfologii. Konferencja będzie także okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji w obszarze procesu akredytacji zakładów patomorfologii.