Projekt jest dofinansowany z UE. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

Weź udział online

Konferencja na zakończenie realizacji projektu pn.
"Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez
wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie
kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi."

Ministerstwo Zdrowia zaprasza kadrę zarządzającą podmiotów leczniczych realizujących świadczenia w zakresie patomorfologii oraz podmiotów leczniczych korzystających z badań patomorfologicznych; przedstawicieli towarzystw naukowych, organizacji pracodawców i pacjenckich, przedstawicieli mediów do udziału w konferencji zamykającej projekt "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

czytaj więcej

Powitanie oraz wystąpienia otwierające
09:30-09:45
Panel 1: Standaryzacja i akredytacja w patomorfologii
09:45 -11:15
Panel 2: Beneficjenci i uczestnicy procesu wprowadzania jakości w patomorfologii
11:30-13:00
Panel 3: Wdrażanie zmian systemowych w ochronie zdrowia
14:00-15:30

Wykładowcy

W celu zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych szkoleń, zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych prowadzących. Nasi wykładowcy w szczegółowy sposób postarają się przekazać Państwu szczegółową wiedzę w zakresie standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii, a także możliwej interpretacji standardów. Są również otwarci na sugestie w zakresie poruszanych zagadnień i postarają się pomóc w rozwiązaniu najbardziej skomplikowanych zagadnień.