Projekt jest dofinansowany z UE. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

Do pobrania

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (Plik: pdf, Rozmiar 0,25 MB)

 Załącznik nr 1 do Regulaminu (Plik: pdf, Rozmiar 0,22 MB)

 Załącznik nr 2 do Regulaminu (Plik: pdf, Rozmiar 0,25 MB)

 Załącznik nr 3 do Regulaminu (Plik: pdf, Rozmiar 0,21 MB)

 Regulamin promocji na FB (Plik: pdf, Rozmiar 0,1 MB)

Regulamin promocji na FB nr 2