Projekt jest dofinansowany z UE. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

 

Profesor nauk medycznych Stanisław Góźdź jest specjalistą onkologii klinicznej i radioterapii, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie onkologii klinicznej. Od 2003 roku zasiada w gronie ekspertów Ministerstwa Zdrowia, a w 2006 roku został powołany do Rady Naukowej przy ministrze zdrowia. Jest wiceprezesem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, członkiem Komitetu Sterującego do spraw monitorowania programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, wiceprezesem Polskiej Unii Onkologii, ekspertem do spraw onkologii Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (agendy WHO), a także konsultorem Dykasterii Papieskiej Rady do spraw Służby Zdrowia i Ludzi Chorych. W latach 80 tworzył od podstaw Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Od początku powstania szpitala jest jego dyrektorem, rozwijając i dostosowując ŚCO do potrzeb pacjentów, wprowadzając nowoczesne technologie medyczne, metody diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Służbę na rzecz pacjenta onkologicznego dzieli z pracą dydaktyczną -  jest wykładowcą Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kieruje Zakładem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów. Współpracuje z wieloma krajowymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi (m.in. International Agency for Research on Cancer w Lyonie, Instituto Nazionale Tumori w Mediolanie). Uczestniczył bądź uczestniczy w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektach i programach naukowych.