Projekt jest dofinansowany z UE. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

Specjalista w dziedzinie patomorfologii, Kierownik Zakładu Patomorfologii Instytutu Gruźlicy i Płuc w Warszawie, zastępca prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów