Projekt jest dofinansowany z UE. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort

Kierownik Zakładu Patomorfologii
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Patologów

 

Specjalista w dziedzinie patomorfologii, Kierownik Zakładu Patomorfologii Instytutu Gruźlicy i Płuc w Warszawie, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Patologów