Projekt jest dofinansowany z UE. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

 

Profesor chirurgii onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Pełnomocnik Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie ds. Badań Klinicznych, a także Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Uczestnik wielu sponsorowanych przez koncerny farmaceutyczne oraz inicjowanych przez naukowców badań nad czerniakami i mięsakami. Jest również Koordynatorem Polskiego Rejestru Klinicznego GIST i recenzentem w wielu międzynarodowych czasopismach naukowych, jak również członkiem redakcji Annals of Surgical Oncology, BMC Medicine i European Journal of Surgical Oncology. Dr Rutkowski jest aktywnym członkiem Grupy ds. Mięsaków Tkanek Miękkich i Kości Europejskiej Organizacji na rzecz Badań i Leczenia Nowotworów (EORTC), w ramach której był Przewodniczącym Komitetu Leczenia Miejscowego oraz Komitetu Członkowskiego Rady EORTC. Jest także aktywnym członkiem Grupy Mięsakowej EORTC oraz Global Melanoma Task Force. Jest członkiem szeregu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (członek zarządu i były prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, były członek Zarządu Connective Tissue Oncology Society). Dr Rutkowski jest autorem lub współautorem ponad 120 prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych (impact factor powyżej 1200, index-H: 32 oraz indeksem cytowań >4000), a także współautorem krajowych i międzynarodowych rekomendacji klinicznych w zakresie mięsaków i czerniaka. Bardzo ściśle współpracuje z grupami wsparcia pacjentów chorych na GIST/mięsaki i czerniaki; jest także Przewodniczącym Akademii Czerniaka w Polsce.