Projekt jest dofinansowany z UE. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Z-ca Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Patologów

 

Specjalista w dziedzinie patomorfologii, kierownik Katedry Patologii i Profilaktyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierownik Zakładu Patologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wielkopolskiego Centrum Onkologii, za-ca prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów, konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii