Projekt jest dofinansowany z UE. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

 Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, kierownik Zakładu Radioterapii, kierownik Kliniki Radioterapii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

 

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk jest onkologiem, specjalistą w zakresie radioterapii onkologicznej i dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Onkologii, kierownikiem Zakładu Radioterapii, kierownikiem Kliniki Radioterapii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prezesem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych oraz współautorem koncepcji Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). Dr Adam Maciejczyk specjalizuje się w leczeniu nowotworów wieku dziecięcego. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (PTRO), a także koordynatorem Sekcji Radioterapii Dziecięcej w Polskiej Grupie Pediatrycznej Guzów Litych. Jest również członkiem Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ESTRO) oraz Stowarzyszenia Radioterapii Pediatrycznej (PROS). Ponadto jest członkiem Krajowej Rady Onkologii z ramienia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Rady Naukowej Instytutu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Rady Przejrzystości Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.