Projekt jest dofinansowany z UE. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z dotychczas opracowanymi dokumentami w ramach Projektu pn. „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi” przedstawiającymi standardy postępowania w opracowaniu materiału do diagnostyki patomorfologicznej. 

Wytyczne (standardy organizacyjne) dla zakładów patomorfologii, które nie tylko standaryzują cały proces diagnostyki (tj. od pobrania materiału poprzez jego utrwalenie, transport, sposób przechowywania, opracowanie, czas oczekiwania i przygotowanie do diagnostyki mikroskopowej oraz dalszego badania materiału, w tym zdefiniowania etapów badania, elementów niezbędnych do postawienia kompletnego rozpoznania histopatologicznego i prawidłowego opisu wyniku rozpoznania użytecznego klinicznie) lecz także definiują wymagania jakościowe, dotyczące samego funkcjonowania i organizacji działalności zakładu patomorfologii.

Zapoznanie przedstawicieli podmiotów leczniczych z zestawem wystandaryzowanych procedur patomorfologicznych celem ich wdrożenia i codziennego stosowania w działalności zakładów patomorfologii (standardy organizacyjne), jak i przekazanie informacji o standardach akredytacyjnych i procesie akredytacji zakładów patomorfologii.

 

Uczestnikami szkoleń mogą być:
pracownicy podmiotów leczniczych realizujących świadczenia w zakresie patomorfologii,
pracownicy podmiotów leczniczych korzystających z badań patomorfologicznych.