Projekt jest dofinansowany z UE. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

Rekrutacja

Rekrutacja na szkolenie jest dwuetapowa i polega na:

  • wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
  • przesłaniu oryginałów wymaganych dokumentów listem poleconym we wskazanym terminie (decyduje data stempla pocztowego)  lub dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (z widocznym symbolem graficznym podpisu)

Po wyborze szkolenia i wypełnianiu formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo korespondencję e-mail z dokumentami do podpisu: Formularzem zgłoszeniowym do Projektu, Deklaracją uczestnictwa w Projekcie, Oświadczeniem uczestnika Projektu.

Dokumenty można przekazać na 2 sposoby:

 

ELEKTRONICZNIE

Otrzymany plik pdf należy podpisać elektronicznie z pomocą podpisu kwalifikowanego (z widocznym symbolem graficznym podpisu), a następnie przesłać na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@standardywpatomorfologii.pl

TRADYCYJNIE

Dokumenty należy wydrukować w kolorze, czytelnie podpisać a następnie przesłać listem poleconym, przed datą wybranego szkolenia (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Jarosław Grzegorz Głowacki Fordewind, ul. Mazurska nr 6 lok 11, 11-520 Ryn, z dopiskiem: "PROJEKT POWER".

 

Ukończenie każdego z etapów jest niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacji na szkolenie. Potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie zostanie przesłane w osobnej wiadomości emailowej

 

Nabór trwa do wyczerpania miejsc o czym będziemy informować na bieżąco.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres: rekrutacja@standardywpatomorfologii.pl lub tel. 504 972 658