Projekt jest dofinansowany z UE. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

Prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś

Specjalista w dziedzinie patomorfologii, kierownik Zakładu Patomorfologii Nowotworów - Narodowego Instytutu Onkologii Instytutu im M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie, dyrektor Oddziału w Krakowie, członek prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów